2009

Dr. Ritoók Zsigmond

ókorkutató

Széchenyi- és Bolyai-díjas klasszika-filológus, a római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika kutatója. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az első Bolyai-díjas, aki a társadalomtudományok képviselőjeként kapta meg az elismerést.

Dr. Ritoók Zsigmond épp annyira szereti magát tanárként aposztrofálni, mint tudósként. Kutatási területe a korai görög epika és dráma mellett az antik esztétikai gondolkodás, valamint az antikvitás továbbélése. Bár 1999-ben nyugdíjba vonult, de azóta is visszajár tanítani, és továbbra is publikál új kutatási eredményeket.

2015. május 14.